NOTICE

뮤지컬 〈올슉업〉 커튼콜 데이 확정!
Writer관리자 Date2017-12-14 Hit419

 
뮤지컬 〈올슉업〉 커튼콜 데이 확정!

 

 

 

*오랫동안 기다리셨던 올슉업 커튼콜데이가 확정되었습니다!!!! 

 

 

 

 

        커튼 콜  데이  기간 : 2017년 12월 19일 ~ 2017년 12월 31일
장             소 : 홍익대 대학로 아트센터 대극장

 

 

 

[예매처]

 

 

 

 

인터파크

 

 

 

 하나티켓

 

 

 

YES24